موفقیت پژوهشگران ایرانی درابداع افزاره‌ مولد برای تصویربرداری داخل بدن

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران،از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دکتر محمد کاظم مروج فرشی از پژوهشگران این طرح گفت: کاربردهای منحصربه فرد امواج تراهرتز، در تصویربرداری پزشکی به و یژه از اعضای داخل بدن است، در واقع ضرورت بی خطر بودن چنین ابزاری برای بیمار، لزوم طراحی و ساخت افزاره‌های مولد امواج تراهرتز را ایجاد کرده است.هدف از این کار تحقیقاتی نیز یافتن روشی نوین برای منابع تراهرتز بدون نیاز به ولتاژ خارجی (باتری) است.

وی در توضیح ابزار طراحی شده در این پژوهش افزود:این طرح وسیله‌ جدیدی در اختیار قرار می‌دهد که مستقیماً امواج فروسرخ (مادون قرمز) را به امواج تراهرتز تبدیل می‌کند و از پیچیدگی‌های مربوط به تأمین منبع الکتریکی برای راه اندازی افزاره به خصوص در کاربردهای پزشکی می‌کاهد، در واقع حذف منبع ولتاژ خارجی، پنجره‌ای را به سوی کاربردهای نوینی نظیر تصویربرداری ایندوسکوپی در گستره‌ی تراهرتز می‌گشاید.

وی ادامه داد: افزود: نوآوری این افزاره در استفاده از میدان درونی پیوند ناشی از اتصال شاتکی برای تولید جریان تراهرتز، به جای مولد ولتاژخارجی DC است که عموماً برای راه اندازی افزاره‌های معمولی لازم است، این افزاره مولد تراهرتز، مبتنی برنانو ساختارهای فلزی قرارگرفته بر روی زیر لایه‌ نیم‌رسانای نوری طراحی شده است.

مروج فرشی معتقد است که میسر ساختن تصویربرداری پزشکی در درون بدن، بدون نگرانی از احتمال صدمه زدن به بیمار از طریق شوک الکتریکی و حتی محیط‌هایی که مملو از مواد مشتعل شونده هستند، بارزترین دستاورد این کار تحقیقاتی است.

وی گفت: این نتایج می‌تواند در حوزه‌های مختلف کاربردی نظیر تصویربرداری پزشکی، سنجش‌های شیمیایی و زیستی، مخابرات فرا پهن باند و نسل پنجم مخابرات بیسیم (۵G)، سامانه‌های هوشمند حمل و نقل (ITS) و آزمون‌های غیر مخرب کاربرد داشته باشد.

وی یادآور شد: این افزاره‌ در صورت تکمیل تحقیقات و دستیابی به تولید انبوه می‌توانند در حوزهی پزشکی از جمله تصویربرداری داخلی مورد استفاده قرار گیرند.

این تحقیقات حاصل تلاش‌های دکتر محمد جواد محمدزمانی دانش‌آموخته‌ مقطع دکتری از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر محمد نشاط عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و دکتر محمدکاظم مروج فرشی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس است که نتایج آن در مجله Optics Letters چاپ شده است.ایرنا/

پیمایش به بالا